Xóc đĩa bịp công nghệ cao: Biến lẻ thành chẵn, biến chẵn thành lẻ