Xóc đĩa bịp: Bát tàng hình không tang – Sạc từ không dây