Thị trường bịp xóc đĩa náo loạn với Ra-da dò quân vị mới ra mắt