Chết cười với phiên bản chế phim Chưởng “lầy cùng world cup”