Những khoảnh khắc “độc, lạ” trong cuộc sống được camera ghi lại