Nhóm trộm ngớ ngẩn rút trộm xăng rồi dùng Đèn Xì để vá lỗ – Đến QUỲ!