Hài Tik Tok nổi bật nhất tháng 4/2019 – Thượng đế cũng phải cười