Hai anh em dùng đĩa khiển quân vị đánh xóc đĩa bịp ăn 7 tỷ