Cười lăn lóc với những tai nạn… đau mà hài có 1-0-2 của các Hot girl