Cười đau ruột với “lý sự” của con trai danh hài Xuân Bắc khi bị mẹ mắng