Con bạc “sập hố” do chủ nhà “giăng bẫy” xóc đĩa bịp quá tinh vi