Chuốc bia say, lùa đồ xóc đĩa bịp vào trận – Kiếm hơn 700 triệu ngon lành