Cách chia bài Ba Cây bịp điểm cao, dễ dàng qua mặt đối thủ