10 Thiết kế vô dụng nhất thế giới – Chết cười với đỉnh cao của não phẳng