10 thằng đầu gấu không bằng 1 thằng sinh viên dùng bịp đĩa khiển 2 chiều